Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja / Набір учнів

Oferta klas

1 a – humanistyczno – prawny

rozszerzenia: j. polski, historia, wos.

1 b – biologiczno – chemiczny

rozszerzenia: biologia, chemia.

I e – ekonomiczno – biznesowo - prawny

rozszerzenia: j. angielski, matematyka, geografia.

1 g – geograficzny z elementami  ekologii

rozszerzenia: geografia, chemia.

1 j – lingwistyczny

rozszerzenia: j. polski, j. angielski, j. niemiecki lub j. hiszpański.

1 p – politechniczny

rozszerzenia: matematyka, fizyka.

Пропозиція класу

1 a - гуманітарні науки та право

розширення: польська, історія, вос.​

1 б - біологічно-хімічний

розширення: біологія, хімія.​

I e - економіка, бізнес і право

розширення: англійська мова, математика, географія.​

1 г - географічний з елементами екології

розширення: географія, хімія.​

1 j - лінгвістичний

розширення: польська, англійська, німецька або іспанська.​

1 р - політехн

розширення: математика, фізика.​


Rekrutacja

  1. Funkcję węzłowego punktu edukacyjnego dla szkół ponadpodstawowych pełnić będzie XXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, przy ul. Józefa Piłsudskiego 159, które prowadzić będzie zapisy do funkcjonującego w nim oddziału przygotowawczego.W szkole tej prowadzone będą zajęcia dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego dostosowane do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych, rozwojowych oraz psychofizycznych. W oddziałach tych będzie mogło uczyć się maksymalnie 25 osób.
  2. Szkoła udzielać będzie rodzicom i opiekunom młodzieży informacji o zapisach do oddziałów w innych szkołach nieprowadzących oddziałów przygotowawczych.
  3. W celu zapisania dziecka do innej szkoły rodzic / opiekun prawny powinien udać się do wybranego liceum/szkoły zawodowej, o ile posiada wolne miejsca.
  4. Rodzic / opiekun prawny zanosi do wybranej szkoły dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.), jeśli ich nie posiada – składa w szkole oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało.
  5. Jeśli wybrana szkoła nie dysponuje miejscem dla ukraińskiego ucznia, należy zgłosić się do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 2b (swiecka@uml.lodz.pla.kus@uml.lodz.pl ; tel. 42 638 48 50 lub 42 638 48 18), który skieruje ucznia do innej szkoły na terenie Łodzi.

 

Набір учнів

  1. Функцію вузлового навчального пунктудля старших шкіл виконуватиме XXIII середня школа м. Лодзь за адресою вул. Józefa Piłsudskiego 159, де будуть зберігатися записи для його підготовчого відділення.У цій школі проводитимуться заняття для учнів, які не знають польську мову, адаптовані до їхніх освітніх, розвиваючих та психофізичних потреб і можливостей. На цих відділах зможуть навчатися максимум 25 осіб.
  2. Школа надаватиме батькам та опікунам молоді інформацію про зарахування до філій інших шкіл, у яких не діють підготовчі відділення.
  3. Для зарахування дитини до іншої школи батько/опікун повинен йти до обраної середньої школи/професійно-технічного училища за умови наявності вакантних місць.
  4. Батьки/опікуни приносять до обраного навчального закладу документи про попередню освіту дитини (атестати, довідки тощо), якщо їх не мають – подають до школи заяву про загальну кількість років навчання із зазначенням заклад, який відвідувала дитина.
  5. Якщо в даній школі немає місця для українського учня, вам слід повідомити до Департаменту освіти міського відділу Лодзі за адресою: вул. Кшеменецька 2б (swiecka@uml.lodz.pla.kus@uml.lodz.pl ; tel. 42 638 48 50 lub 42 638 48 18), яка направить учня до іншої школи міста Лодзь.