Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Współpraca

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami kulturalnymi, uczelniami i organizacjami. Między innymi z Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Łódzką, Biblioteką Pedagogiczną, teatrami.

Umowa patronacka z Wydziałem Filozoficzno-Historycznym UŁ

logo UŁW ramach umowy uczniowie mają okazję:

 • korzystać z wykładów, debat i dyskusji oraz konsultacji z pracownikami UŁ,
 • uczestniczyć w kołach zainteresowań we współpracy ze studentami uczelni,
 • korzystać z czytelni oraz księgozbioru biblioteki WF-H ,
 • odbywać wycieczki przedmiotowe i korzystać z zasobów dydaktycznych WF-H.Umowa Patronacka z WSMiP UŁ

logoCelem niniejszej Umowy Patronackiej jest nawiązanie współpracy w zakresie działalności dydaktycznej i popularyzującej nauki społeczne i humanistyczne pomiędzy Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego (dalej: WSMiP UŁ) a XXX Liceum Ogólnokształcącym im. ks. bp. Ignacego Krasickiego w Łodzi.

Współpraca ta ma prowadzić do poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej oraz promocji studiów na WSMiP UŁ, a także podnoszenia jakości kształcenia młodzieży oraz zachęcania jej do kontynuowania nauki na poziomie uczelni wyższej.

Porozumienie o współpracy z Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu

muzeumDążąc do zapewnienia warunków trwałej współpracy w zakresie popularyzowania wiedzy historycznej, podtrzymania pamięci o ofiarach wojny, zachowania i utrwalania pamięci o dzieciach polskich - więźniach Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt m.in.:

 • kultywowania i upowszechniania tradycji oraz historycznego dorobku Muzeum;
 • współdziałania w zakresie przedsięwzięć edukacyjnych i szkoleniowych;
 • wrażliwości historycznej i postaw patriotycznych;
 • możliwości czynnego udziału uczniów w wybranych prelekcjach, prezentacjach i spotkaniach organizowanych przez Muzeum lub Liceum;

Umowa patronacka z Wydziałem Prawa i Administracji UŁ

logo2Celem Umowy Patronackiej jest nawiązanie współpracy w zakresie działalności dydaktycznej i popularyzującej dziedzinę nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. WPiA UŁ obejmuje patronat nad XXX LO, w zakresie: 

- popularyzacji nauk społecznych w dyscyplinie nauki  
   prawne wśród młodzieży szkolnej, 

 • wspieranie inicjatyw edukacyjnych podejmowanych przez szkołę, 
 • współpraca w organizacji projektów z dziedziny kultury i popularyzacji nauki, 
 • współpracy studentów WPiA UŁ i młodzieży szkolnej w ramach kół zainteresowań/kół naukowych, 
 • objęcie systemem konsultacji przez pracowników WPiA UŁ szczególnie uzdolnionych uczniów przygotowujących się do olimpiad przedmiotowych (np. w ramach programu „Zdolny uczeń  – świetny student”), 
 • umożliwienia uczniom XXX LO uczestnictwa w przeprowadzanych przez pracowników naukowych Wydziału wykładach poświęconym wybranym zagadnieniom z zakresu prawa publicznego, jak i prywatnego,  
 • zapraszanie uczniów i nauczycieli do udziału w ważnych wydarzeniach odbywających się na Wydziale (wykłady, debaty, dyskusje); spotkania te będą również organizowane na terenie.

 

Umowa patronacka z Wydziałem Nauk Geograficznych UŁ

logoWydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego i XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. bp. Ignacego Krasickiego w Łodzi wyrażają wolę współpracy w zakresie poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań geograficznych młodzieży wymienionej szkoły. Celem współpracy jest objęcie patronatem przez Wydział Nauk Geograficznych UŁ klas realizujących program przedmiotu geografia w zakresie rozszerzonym. 

Patronat zakłada możliwość uczestnictwa uczniów wraz z opiekunem w zajęciach: otwartych wykładach, warsztatach, konkursach, festiwalach organizowanych na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, prowadzonych przez pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów. Istnieje również możliwość gościnnych wykładów pracowników i studentów Wydziału w szkole. 

Wydział Nauk Geograficznych w ramach współpracy oferuje: 

 • bezpłatne zajęcia w Muzeum Geologicznym; 
 • uczestnictwo w konkursach cyklicznych i okazjonalnych; 
 • uczestnictwo w wykładach i wystawach fotograficznych organizowanych na terenie Wydziału w ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi; 
 • cykl wykładów poruszających istotne, aktualne zagadnienia z zakresu geografii, turystyki, planowania przestrzennego, geoinformacji, geomonitoringu; 
 • zapoznanie uczniów z kierunkami studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Geograficznych: Geografia, Turystyka i rekreacja, Gospodarka przestrzenna, Geoinformacja, Geomonitoring, Planowanie i organizacja przestrzeni, Turystyka zrównoważona (zasady rekrutacji, możliwości studiowania oraz rozwoju); 
 • uczestnictwo w innych przedsięwzięciach kierowanych do młodzieży szkolnej, organizowanych przez pracowników i studentów Wydziału Nauk Geograficznych. 

Umowa patronacka z Wydziałem Historii UW

UW

WH UW obejmuje patronat nad XXX LO i deklaruje ze swej strony
gotowość do działań o charakterze patronackim na rzecz XXX LO, w tym m.in:

 • popularyzacji nauk historycznych młodzieży szkolnej,
 • wspieranie inicjatyw edukacyjnych podejmowanych przez szkołę,
 • zapraszania uczniów i nauczycieli do udziału w ważnych wydarzeniach odbywających się na WH UW (wykłady, konferencje, debaty, dyskusje),
 • umożliwienia uczniom XXX LO uczestnictwa w przeprowadzanych przez pracowników naukowych Wydziału wykładach poświęconych wybranym zagadnieniom z zakresu historii,
 • objęcia systemem konsultacji przez pracowników WH UW szczególnie uzdolnionych uczniów przygotowujących się do olimpiad przedmiotowych,
 • współpracy studentów WH UW i uczniów XXX LO  w ramach kół zainteresowań

Umowa współpracy z SGH

sgh

 1. Uczelnia podejmując wspólne działania:
 • umożliwi udział uczniów Klas Liceum w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w SGH,
 • przeprowadzi zajęcia dla uczniów Klas Liceum w siedzibie Liceum,
 • umożliwi udział uczniów w ważnych wydarzeniach i uroczystościach SGH,
 • umożliwi uczniom i nauczycielom korzystanie z zasobów Biblioteki SGH,
 • umożliwi uczniom współpracę ze Studenckimi Kołami Naukowymi oraz innymi organizacjami studenckimi.
 1. Strony mogą także podejmować działania w zakresie:

klasa sgh

 • objęcia tutoringiem szczególnie uzdolnionych uczniów Liceum,
 • uzyskania wsparcia pracowników Uczelni przy opracowywaniu scenariuszy zajęć,
 • nawiązywania relacji z instytucjami krajowymi i zagranicznymi.