Zebrania i konsultacje

Zebrania i konsultacje dla rodziców uczniów klas 1.

  • zebranie informacyjne – 13.09.2017 r.

  • oceny proponowane i konsultacje – 22.11.2017 r.

  • wywiadówka i konsultacje – 20.12.2017 r.

  • zebranie informacyjne i konsultacje – 11.04.2018 r.

  • oceny proponowane i konsultacje – 16.05.2018 r.

    Serdecznie zapraszamy na spotkania z nauczycielami