Zebrania i konsultacje

Zebrania i konsultacje dla rodziców uczniów /wtorki/.

13.XII.2019 – wystawienie ocen semestralnych

17.XII.2019 – wywiadówka, konsultacje

17.III.2020 – zebrania informacyjne (oceny proponowane w klasach III), konsultacje

17.IV.2020 – wystawienie ocen w klasach III

19.V.2020 – zebrania, oceny proponowane, konsultacje

16.VI.2020 – wystawienie ocen rocznych

 

 

Zebrania z wychowawcami- 17.15

Konsultacje- 18.00

Serdecznie zapraszamy na spotkania z nauczycielami