Nauczyciele

Nauczyciele XXX LO:

kliknij na nazwisko, żeby zobaczyć więcej info 😉

Język polski:

mgr Ewa Czechowicz

mgr Joanna Klimowicz

mgr  Aneta Pastusiak

Język angielski:

mgr Monika Białecka

mgr Renata Sobczyńska

mgr Małgorzata Morawska

mgr Izabela Nawrot

mgr Michał Piotrowski

mgr Witold Świstek

Język niemiecki:

mgr Barbara Gadzinowska

Język hiszpański:

mgr Adam Panaszek

mgr Anna Desperak-Kędzia

Język francuski:

mgr Aneta Szuba-Ziomka

Język rosyjski:

mgr Ewa Pęczak

Historia / Historia i społeczeństwo:

mgr Adam Król

mgr Anna Sendor

mgr Piotr Solecki

WOS:

mgr Adam Król

mgr Piotr Solecki

Wiedza o kulturze:

mgr Joanna Klimowicz

mgr Małgorzata Morawska

Matematyka:

mgr Maja Doroba

mgr Maciej Rutkowski

Fizyka/Przyroda:

mgr Dariusz Fiodorow

Chemia/Przyroda:

mgr inż. Agata Stań

Biologia:

mgr Aleksandra Adamiak

mgr Ewa Dudkiewicz

Geografia:

mgr Agnieszka Olszewska

Sztuka/Muzyka:

mgr Ewelina Dachowska

Przedsiębiorczość:

mgr Ewa Witkowska

Wychowanie fizyczne:

mgr Michał Lewandowski

mgr Michał Kiriczenko

mgr Andrzej Łaska

Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Andrzej Łaska

Informatyka:

mgr Waldemar Łatacz

Religia:

Wioletta Andrzejczak

Etyka:

mgr Adam Król

Biblioteka:

mgr Anna Giełczyńska