Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych: 1.09.2020

I semestr: 1.09.2020-15.01.2021

II semestr: 16.01.2021-25.06.2021

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2020- 1.01.2021

Ferie zimowe: 1-14.02.2021

Wiosenna przerwa świąteczna: 1-6.04.2021

Zakończenie zajęć w klasach III: 30.04.2021

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25.06.2021

 

Dni ustawowo wolne:

11.11.2020 /środa/

6.01.2021 / środa/

3.05.2021 /poniedziałek/

3.06.2021 /czwartek/

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 4, 5, 6.05.2021 (matury); 4.06.2021

Rady pedagogiczne i zebrania z rodzicami:

15.09.2020 – zebrania z rodzicami klas I-II

3.11.2020 – konsultacje dla klas I-III

15.12.2020 – oceny proponowane, zebrania, konsultacje

26.01.2021 – rada podsumowująca I semestr

23.03.2021 – zebrania z rodzicami, konsultacje dla klas I-II, oceny proponowane dla uczniów klas III

27.04.2021 – rada plenarna – podsumowanie wyników uczniów klas III

18.05.2021 – oceny proponowane dla uczniów klas I-II, zebrania z rodzicami, konsultacje

22.06.2021 – rada klasyfikacyjna: klasy I-II

24.06.2021 – rada plenarna: klasy I-II

Wystawianie ocen:

22.01.2021 – wystawienie ocen semestralnych

23.04.2021 – wystawienie ocen rocznych w klasach III

18.06.2021 – wystawienie ocen rocznych w klasach I-II