Nauczyciele

Nauczyciele XXX LO:

Język polski:

mgr Joanna Klimowicz

mgr  Aneta Pastusiak

Język angielski:

mgr Renata Sobczyńska

mgr Małgorzata Morawska

mgr Joanna Kosińska- Krasoń

mgr Michał Piotrowski

Język niemiecki:

mgr Barbara Gadzinowska

Język hiszpański:

mgr Estera Pydyn

Język francuski:

mgr  Urszula Bendkowska- Łobuś

Historia / Historia i społeczeństwo/ WOS

mgr Adam Król

Wiedza o kulturze:

mgr Joanna Klimowicz

mgr Małgorzata Morawska

Matematyka:

mgr Ewa Moll – Rydzewska

Fizyka/Przyroda:

mgr Dariusz Fiodorow

Chemia/Przyroda:

mgr inż. Agata Stań

Biologia :

mgr Ewa Dudkiewicz

Geografia:

mgr Monika Pawlak

Przedsiębiorczość:

mgr Izabela Kruszewska

Wychowanie Fizyczne:

mgr Michał Kiriczenko

mgr Andrzej Łaska

Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Andrzej Łaska

Informatyka:

mgr Jarosław Duras

Religia:

ks. Łukasz Prausa

Etyka:

mgr Adam Król

Biblioteka: