Nauczyciele

Nauczyciele XXX LO:

Język polski:

mgr Grażyna Czechowska

mgr Joanna Klimowicz

Język angielski:

mgr Renata Sobczyńska

mgr Agnieszka Waniek

Język niemiecki:

mgr Bogumiła Mękarska – Kraszewska

Język hiszpański:

mgr Ewa Rajnert

Język francuski:

mgr Katarzyna Karolczak – Barczyńska

Historia / Historia i społeczeństwo:

mgr Piotr Pawlak

mgr Adam Król

Wiedza o społeczeństwie:

mgr Adam Król

Wiedza o kulturze:

mgr Joanna Klimowicz

mgr Małgorzata Morawska

Matematyka:

mgr Teresa Kołodziuk

mgr Ewa Moll – Rydzewska

mgr Maciej Rutkowski

Fizyka:

mgr Dariusz Fiodorow

Chemia:

mgr inż. Agata Stań

Biologia / Przyroda:

mgr Ewa Dudkiewicz

Geografia:

mgr Anna Stolarek

Przedsiębiorczość:

mgr Marzena Płachta

Wychowanie Fizyczne:

mgr Magdalena Stępniak

mgr Michał Kiriczenko

mgr Andrzej Łaska

Edukacja dla bezpieczeństwa:

dr Tomasz Otocki

Informatyka:

mgr Piotr Pawlak

Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Marzena Płachta

Religia:

ks. Piotr Kotas

ks. Łukasz Prausa

Etyka:

mgr Adam Król

Biblioteka:

mgr Urszula Wójcik