Nauczyciele

Nauczyciele XXX LO:

Język polski:

mgr Ewa Czechowicz

mgr Joanna Klimowicz

mgr  Aneta Pastusiak

Język angielski:

mgr Monika Białecka

mgr Renata Sobczyńska

mgr Małgorzata Morawska

mgr Joanna Kosińska- Krasoń

mgr Michał Piotrowski

mgr Justyna Piórkowska

Język niemiecki:

mgr Barbara Gadzinowska

Język hiszpański:

mgr Estera Pydyn

Język francuski:

mgr  Aneta Szuba-Ziomka

Język rosyjski

mgr Stanisława Juszczak

Historia / Historia i społeczeństwo

mgr Adam Król

mgr Anna Sendor

WOS

mgr Adam Król

mgr Anna Motylewska

Wiedza o kulturze:

mgr Joanna Klimowicz

mgr Małgorzata Morawska

Matematyka:

mgr Ewa Moll – Rydzewska

mgr Maciej Rutkowski

mgr Maja Doroba

Fizyka/Przyroda:

mgr Dariusz Fiodorow

Chemia/Przyroda:

mgr inż. Agata Stań

Biologia :

mgr Aleksandra Adamiak

mgr Ewa Dudkiewicz

Geografia:

mgr Agnieszka Olszewska

Przedsiębiorczość:

mgr Ewa Witkowska

Wychowanie Fizyczne:

mgr Michał Lewandowski

mgr Anicenta Kryńska

mgr Michał Kiriczenko

mgr Andrzej Łaska

Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Andrzej Łaska

Informatyka:

mgr Jarosław Duras

Religia:

siostra Anna Duda

Etyka:

mgr Adam Król

Biblioteka:

mgr Anna Giełczyńska