Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018 / 2019

3.IX.2019 – rozpoczęcie roku szkolnego

23.XII – 1.I.2019 – zimowa przerwa świąteczna

11 – 24.II.2019 – ferie zimowe

18 – 23.IV.2019 – wiosenna przerwa świąteczna

21.VI.2019 – zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2.XI.2018; 2.V.2019;