Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019 / 2020

2.IX.2019 – rozpoczęcie roku szkolnego

23.XII.2019 – 1.I.2020 – zimowa przerwa świąteczna

13- 26.I.2020 – ferie zimowe

9 – 14.IV.2020 – wiosenna przerwa świąteczna

24.IV.2020 zakończenie roku dla klas III

26.VI.2020 – zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 
Dodatkowe święta: 1.XI.2019; 11.XI.2019; 6.I.2020; 1.V.2020; 11.VI.2020

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2-3.I.2020; 12.VI.2020