Zebrania i konsultacje

Zebrania i konsultacje dla rodziców uczniów /wtorki/.

3.11.2020 – konsultacje dla klas I-III

15.12.2020 – oceny proponowane, zebrania, konsultacje

23.03.2021 – zebrania z rodzicami, konsultacje dla klas I-II, oceny proponowane dla uczniów klas III

18.05.2021 – oceny proponowane dla uczniów klas I-II, zebrania z rodzicami, konsultacje

Zebrania z rodzicami: godz. 17.00

Konsultacje: godz. 17.45