Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Tomasz Miksa

e-mail: iod@lo30.elodz.edu.pl

Klauzula