↑ Powrót do Pedagog szkolny

Pomoc materialna dla uczniów – stypendium szkolne

Szanowni Państwo,
informujemy o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego.
Kryterium dochodowe to 528 zł brutto na osobę w rodzinie oraz zamieszkanie na terenie miasta Łódź.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, należy złożyć osobiście do 16 września 2019r. bezpośrednio w w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych , ul.Krzemieniecka 2b, p.102 I piętro, lub w okresie od 26 sierpnia do 13 września w wybranych szkołach na terenie miasta:

SP 111 ul. Jaracza 44/46                       26.08; 3.09;    godz. 8.30 – 15.00
SP 70 ul. Rewolucji 1905 22                  27.08; 3.09;    godz. 9.30 -16.00
SP 26 ul. Pogonowskiego 74                 28.08; 4.09;    godz. 8.30 – 15.00
SP 36 ul. Więckowski ego 35                 29.08; 4.09;   godz. 8.30 – 15.00
SP 46 ul. Żwirki 11/13                            30.08; 5.09;   godz. 8.30 – 15.00
SP 160 ul. A. Struga 24 a                      5.09;              godz. 8.30 – 15.00
SP 173 ul. Sienkiewicza 46                   6.09;              godz. 8.30 – 15.00
SP 170 ul. Miedziana 1/3                       6.09;              godz. 8.30 – 15.00
SP 14 ul. Wigury 8/10                            9.09;              godz. 8.30 – 15.00
SP 23 ul. Gdańsk a 16                           9.09;              godz. 8.30 – 15.00
SP 45 ul. Bojowników Getta 3               10.09;            godz. 9.30 – 16.00
SP 5 ul. Łęczycka 23                             10.09;            godz. 9.30 – 16.00
SP 10 ul. Przybyszewskiego 15/21       11.09;             godz. 8.30 – 15.00
SP 4 ul. Piłsudskiego 101                      11.09;            godz. 8.30 – 15.00
SP 175 ul. Pomorska 27                        12.09;            godz. 8.30 – 15.00
SP 153 ul. Obrońców Westerplatte 28   12.09;           godz. 8.30 – 15.00
SP 29 ul. Przędzalniana 70                    13.09;           godz. 8.30 – 15.00

Wniosek stypendium DOC
Wniosek stypendium PDF

Wniosek zasiłek DOC
Wniosek zasiłek PDF